Valpovački dvorac i bijela gospođa

Objavljeno 14.10.2013. u kategoriji Putovanja, Hrvatska

Gotovo za svaki dvorac uvijek je vezana neka legenda o duhu koji živi u njemu. Sve te priče usmeno su se prenosile sa koljena na koljeno u narodu, pa je svaki narator još pridodao neke pojedinosti iz svoje mašte da priča bude što zanimljivija i jezovitija.

Valpovački dvorac i bijela gospođa

Foto: pinterest.com

Srednjovjekovna kula s dijelom bedema, dvorska kapela, bočna dvorišna krila, zatvoreno unutrašnje dvorište i barokno-klasicistička palača, dijelovi su valpovačkog dvorca Prandau-Normann. Jedinstvena arhitektonska srednjovjekovno-barokna cjelina ovog dvorca, zapravo nikad nije postala dvorcem ali nikad nije ni prestala biti tvrđavom. Dvorac i njegova okolina spadaju u najbolje očuvane primjere velikih slavonskih vlastelinstava. Dvorac se ujedno ubraja među najveće dvorce Hrvatske.

Dvorac se prvi put spominje u 15. stoljeću, kada je mačvanski ban Ivan Morović sagradio u Valpovu utvrđeni dvor. To je bila nizinska utvrda, okružena dubokim obrambenim opkopima, ispunjenim vodom rijeke Karašice. Današnji dvorac nastao je dogradnjom i pregradnjom te starije utvrde čiji počeci sežu u 15. stoljeće. Srednjovjekovna cilindrična kula s dijelom bedema nekadašnje utvrde, najstariji je i spomenički najvažniji dio cijelog kompleksa valpovačkog dvorca.

Dvorac okružuje najvrednijii povijesni perivoj kontinentalnog dijela Hrvatske, kao spomenik barokne parkovne arhitekture sa zvjezdastim predloškom. Zbog različitih vrsta drveća i ukrasnog grmlja, park zapravo predstavlja mali arboretum.

Kao i svi drugi, i valpovački dvorac ima svoju legendu o duhu koji ga je pohodio. Legenda govori o tragičnoj ljubavi i njezinom kraju. Naime, stari valpovački kaštelan imao je kćer Katarinu, koja je voljela Nikolu, zapovjednika gradske posade u borbi protiv Turaka. Ali Katarinu je volio i Antonio, carski izaslanik koji je boravio u to vrijeme u utvrdi. Da bi se osvetio sretnom paru, Antonio je prešao Turcima i prilikom osvajanja Valpova Nikola je poginuo, a Antonio je zarobio Katarinu, te ju živu naglavačke zakopao između gradske kapele i kule. Tristo godina kasnije, u dvorcu je bio smješten teško bolesni poručnik, koji je noću vidio duh mlade žene. Ona mu je ispričala kako je ubijena i obećala mu ako iskopaju njezine kosti i sahrane ih u posvećenu zemlju, njegova će bolest nestati. Poručnik je sve učinio kako ga je duh bijele gospođe tražio i ozdravio.

Ako ste se zaputili u istočnu Slavoniju, oko tridesetak kilometara sjeverozapadno od Osijeka čeka vas Valpovo i njegov dvorac. Jer možda u istraživanju i uživanju njegovih soba i dvorana i vi ugledate bijelu gospođu.

Tagovi: valpovo, dvorac u valpovu, dvorac valpovo